Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prow. w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę leków, materiałów szewnych, gumowych, opatrunkowych i preparatów dezynfekcyjnych" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Piątek, 28 Marzec 2014 15:16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawę leków, materiałów szewnych, gumowych, opatrunkowych i preparatów dezynfekcyjnych". Termin składania ofert 2014-05-09 godz. 9:30.

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prow. w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę udzielenia i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego na okres 10 lat w kwocie 3 500 000,00 zł" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Środa, 19 Marzec 2014 12:26

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługę udzielenia i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego na okres 10 lat w kwocie 3 500 000,00 zł". Termin składania ofert 2014-04-30 godz. 11:00.

Pliki do pobrania:
Download this file (ENOTICES_SPZOZMARTA-2014-037401-F02-PL.pdf)ogłoszenie o zamówieniu[.pdf]146 Kb19.03.2014
Download this file (Zal_1_do_SIWZ-Form_ofertowy.doc)Zal_1_do_SIWZ-Form_ofertowy.doc[.doc]166 Kb21.03.2014
Download this file (SIWZ_udziel_kredyt_21-03-2014.pdf)specyfikacja istotnych warunków zamówienia[.pdf]147 Kb21.03.2014
Download this file (zal2_do_SIWZ_udziel_kredytu_21-03-2014.pdf)zał. nr 2 do SIWZ - oświadcz. o spełnieniu warunków udziału w post.[.pdf]27 Kb21.03.2014
Download this file (zal3_do_SIWZ_udziel_kredyt_21-03-2014.pdf)zał. nr 3 do SIWZ - oświadcz. wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia[.pdf]26 Kb21.03.2014
Download this file (zal4_do_SIWZ_udziel_kredyt_21-03-2014.pdf)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynal...[.pdf]33 Kb21.03.2014
Download this file (Bilans.pdf)bilans[.pdf]1606 Kb27.03.2014
Download this file (Informacja_dodatkowa_do_sprawozdania_finansowego.pdf)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego[.pdf]5688 Kb27.03.2014
Download this file (Rachunek_przeplywow_pienieznych.pdf)rachunek przeplywów pieniężnych[.pdf]1195 Kb27.03.2014
Download this file (Rachunek_zyskow_i_strat.pdf)rachunek zysków i strat[.pdf]1125 Kb27.03.2014
Download this file (wprowadzenie do sprawozdania finansowego)wprowadzenie do sprawozdania finansowego[.pdf]2186 Kb27.03.2014
Download this file (Zalaczniki_do_informacji_dodatkowej_do_spr_finansowego.pdf)załączniki do informacji dodatkowej do spr. finansowego[.pdf]3128 Kb27.03.2014
Download this file (Zestawienie_zmian_w_kapitale.pdf)zestawienie zmian w kapitale[.pdf]2484 Kb27.03.2014
Download this file (Pismo_kredyt_31-03-2014.pdf)sprostowanie omyłki w rachunku zysków i strat[.pdf]353 Kb31.03.2014
Download this file (Poprawny_rachunek_zyskow_i_strat_kredyt_31-03-2014.pdf)poprawny rachunek zysków i strat[.pdf]628 Kb31.03.2014
Download this file (Pismo_kredyt_08-04-2014.pdf)uzpełnienie brakującej strony - informacja dodatkowa za 2013 r.[.pdf]967 Kb08.04.2014
Download this file (Wyjasnienia_SIWZ_kredyt_z_dnia_10-04-2014.pdf)wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r.[.pdf]2341 Kb10.04.2014
Download this file (Linki_do_wyjasnien_SIWZ_kredyt_z_dnia_10-04-2014.pdf)odnośniki (linki) do dokumentów wyszczególnionych w odp. na pyt. 42[.pdf]45 Kb10.04.2014
Download this file (statut_SPZOZ.pdf)zał. nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - statut[.pdf]2028 Kb10.04.2014
Download this file (NIP_REGON.pdf)zał. nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - NIP i REGON[.pdf]589 Kb10.04.2014
Download this file (zal_2_do_wyjasnien_10-04-2014_Protokol_Zarzad_Powiatu.pdf)zał. nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - protokół Zarządu Pow.[.pdf]85 Kb10.04.2014
Download this file (zal_2_do_wyjasnien_10-04-2014_Uchwala_Rady_Spolecznej.pdf)zał. nr 2 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - Uchwała Rady Społ.[.pdf]99 Kb10.04.2014
Download this file (zal3_umowa_ratownictwo_medyczne.pdf)zał. nr 3 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - umowa ratownictwo med.[.pdf]7820 Kb10.04.2014
Download this file (zal3_aneks_ratownictwo_mededyczne_2014.pdf)zał. nr 3 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - aneks ratownictwo med.[.pdf]1567 Kb10.04.2014
Download this file (Rb-27S IV_kw_2013.pdf)zał. nr 4 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - Rb-27S IV kw 2013[.pdf]650 Kb10.04.2014
Download this file (Rb-28S_IV_kw_2013.pdf)zał. nr 4 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - Rb-28S IV kw 2013[.pdf]1613 Kb10.04.2014
Download this file (Rb-NDS_IV_kw_2013.pdf)zał. nr 4 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - Rb-NDS IV kw 2013[.pdf]81 Kb10.04.2014
Download this file (Rb-Z IV_kw_2013.pdf)zał. nr 4 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - Rb-Z IV kw 2013[.pdf]143 Kb10.04.2014
Download this file (zal_5_opinie_bieglego_rewidenta.pdf)zał. nr 5 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - opinie rewidenta[.pdf]893 Kb10.04.2014
Download this file (zal_5_uchwala_ws_zatw_rocznego_sprawozd_finansowego.pdf)zał. nr 5 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - uchwała ws zatw. spraw[.pdf]117 Kb10.04.2014
Download this file (zal_6_zgona_NFZ.pdf)zał. nr 6 do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 10-04-2014 r. - zgoda NFZ[.pdf]101 Kb10.04.2014
Download this file (Wyjasnienia_SIWZ_kredyt_z_dnia_11-04-2014.pdf)wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11-04-2014 r.[.pdf]1692 Kb11.04.2014
Download this file (Wyjasnienia_SIWZ_kredyt_z_dnia_15-04-2014.pdf)wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 15-04-2014 r.[.pdf]1503 Kb15.04.2014
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Środa, 15 Styczeń 2014 14:23

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Dotyczy: konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Piłsudskiego 28 na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 ) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) rozstrzyga konkurs i dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert.

Wykonywanie świadczeń medycznych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach poradni dermatologicznej wybrano oferty
1. Renata Maliszewska , Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, 20-381 Lublin, ul. Grabowskiego 15A
2. Gabinet dermatologiczny, lek. med. Aneta Urbańska, 20-060 Lublin, ul. Księżycowa 7A

Wykonywanie świadczeń medycznych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach poradni otolaryngologicznej wybrano ofertę
1. Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Żychowski, 20-492 Lublin, ul. Bp. M. Fulmana 7/116

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


p.o. Dyrektora SP ZOZ w Bychawie                                                                                   Przewodnicząca Komisji Konkursowej
lek .med. Piotr Wojtaś                                                                                                     Kierownik Działu Analiz i Marketingu
mgr Dominika Migryt

Pliki do pobrania:
Download this file (ogl_rozstrzyg_konkursu_ofert_uslugi_zdr_15-01-2014.pdf)ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu[.pdf]24 Kb15.01.2014
 
Zmiana harmonogramu pracy poradni otolaryngologicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Piątek, 09 Sierpień 2013 18:44

Uprzejmie informujemy, że we wtorki w godzinach 15:00-19:00 przyjmuje w poradni otolaryngologicznej lek. med. Piotr Żychowski - specjalista otorynolaryngologii. Dotychczasowe godziny pracy lek. med. Urszula Fryga Dyś nie ulegają zmianie.

 

 
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w projekcie ZIP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Niedziela, 14 Lipiec 2013 14:11

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy województwa lubelskiego

Serdecznie zachęcam wszystkie osoby dorosłe z terenu województwa  lubelskiego do założenia indywidualnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Konto w ZIP to łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do ważnych informacji o Państwa leczeniu.

Aby mieć wgląd w informacje o swoim leczeniu począwszy od 2008 roku wystarczy  zarejestrować się w systemie ZIP.

Można to zrobić poprzez stronę internetową zip.nfz.gov.pl lub można zgłosić się osobiście do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu rejestracji i otrzymania loginu i hasła.

Zapraszam Państwa do tut. Oddziału z dowodem osobistym lub paszportem. Pracownicy Oddziału udzielą Państwu wszystkich informacji związanych z obsługą ZIP.

Czekamy na Państwa w  Oddziale i Delegaturach:

  • 20-124 Lublin, ul.Szkolna 16, tel. 81 53 10 527
  • 20-137 Lublin, ul.Koryznowej 2d, tel. 81 53 10 683
  • 22-100 Chełm, ul.Ceramiczna 1, tel. 82 56 22 250
  • 21-500 Biała Podlaska, ul.Warszawska 12c, tel. 83 34 49 327; 83 34 49 314
  • 22-400 Zamość, ul.Partyzantów 3, tel. 84 67 76 414, 84 67 76 415

Szczegóły dostępne na stronie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod linkiem http://www.nfz-lublin.pl/zintegrowany_informator_pacjenta_-_przydatne_informacje

 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL