Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prow. w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pralniczych dla SPZOZ Bychawa" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Piątek, 12 Wrzesień 2014 14:35

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pralniczych dla SPZOZ Bychawa". Termin składania 2014-09-22 godz. 10:00.

 
Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług zdrowotnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Środa, 10 Wrzesień 2014 15:57

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

o g ł a s z a
konkurs na świadczenie usług zdrowotnych

I. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w zakresie:
ZADANIE 1 - wykonywanie  badań tomografii komputerowej;
ZADANIE 2 - wykonywanie  badań rezonansu magnetycznego;
ZADANIE 3 - wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych;
ZADANIE 4 - transport sanitarny typu „S”.

II. Materiały Informacyjne (MI) zawierające szczegółowe warunki konkursu oraz pozostałe załączniki można otrzymać w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Bychawa ul. Piłsudskiego 26/28/30 C lub pobrać ze strony internetowej www.spzoz.bychawa.pl.
III. Umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte będą na okres 12 miesięcy począwszy od 01.01.2015 r.
IV. Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa w terminie do dnia 22 września 2014 r. do godz. 11.00.
V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2014 r. godz. 11.30 w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Bychawa ul. Piłsudskiego 26/28/30 C.
VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od daty złożenia ofert.
VIII. Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej w sekretariacie
SP ZOZ Bychawa. Szczegółowe zasady zawierają Materiały Informacyjne.
IX. SP ZOZ Bychawa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert.

 

Pliki do pobrania:
Download this file (ogl_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.pdf)ogłoszenie[.pdf]172 Kb10.09.2014
Download this file (materialy_inf_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.pdf)materiały informacyjne[.pdf]1856 Kb10.09.2014
Download this file (zal1_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.doc)zał. nr 1 - formularz ofertowy[.doc]146 Kb10.09.2014
Download this file (zal2_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.pdf)zał. nr 2 - oświadczenie oferenta[.pdf]46 Kb10.09.2014
Download this file (zal3_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.doc)zał. nr 3 - wykaz zgłoszonego personelu[.doc]43 Kb10.09.2014
Download this file (zal4_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.doc)zał. nr 4 - wykaz wyposażenia ambulansu[.doc]37 Kb10.09.2014
Download this file (zal5_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.doc)zał. nr 5 - wykaz zgłoszonych środków transportu[.doc]37 Kb10.09.2014
Download this file (zal6_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.pdf)zał. nr 6 - projekt umowy - zadania 1-2[.pdf]73 Kb10.09.2014
Download this file (zal7_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.pdf)zał. nr 7 - projekt umowy - zadania 3[.pdf]72 Kb10.09.2014
Download this file (zal8_konkurs_swiadcz_uslug_zdr_10-09-2014.pdf)zał. nr 8 - projekt umowy - zadania 4[.pdf]70 Kb10.09.2014
Ostatnio zmieniany w Środa, 10 Wrzesień 2014 21:21
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek Gierczyński   
Czwartek, 07 Sierpień 2014 09:13

ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r, w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorca (Dz. U. z 2012r., poz. 182) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.)

Więcej szczegółów w załączniku (PDF) poniżej.

 

 

Pliki do pobrania:
Download this file (SKMBT_22314080711100.pdf)Konkurs na Dyrektora SPZOZ Bychawa[ ]417 Kb07.08.2014
Ostatnio zmieniany w Czwartek, 07 Sierpień 2014 09:23
 
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w projekcie ZIP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Niedziela, 14 Lipiec 2013 14:11

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy województwa lubelskiego

Serdecznie zachęcam wszystkie osoby dorosłe z terenu województwa  lubelskiego do założenia indywidualnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Konto w ZIP to łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do ważnych informacji o Państwa leczeniu.

Aby mieć wgląd w informacje o swoim leczeniu począwszy od 2008 roku wystarczy  zarejestrować się w systemie ZIP.

Można to zrobić poprzez stronę internetową zip.nfz.gov.pl lub można zgłosić się osobiście do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu rejestracji i otrzymania loginu i hasła.

Zapraszam Państwa do tut. Oddziału z dowodem osobistym lub paszportem. Pracownicy Oddziału udzielą Państwu wszystkich informacji związanych z obsługą ZIP.

Czekamy na Państwa w  Oddziale i Delegaturach:

  • 20-124 Lublin, ul.Szkolna 16, tel. 81 53 10 527
  • 20-137 Lublin, ul.Koryznowej 2d, tel. 81 53 10 683
  • 22-100 Chełm, ul.Ceramiczna 1, tel. 82 56 22 250
  • 21-500 Biała Podlaska, ul.Warszawska 12c, tel. 83 34 49 327; 83 34 49 314
  • 22-400 Zamość, ul.Partyzantów 3, tel. 84 67 76 414, 84 67 76 415

Szczegóły dostępne na stronie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod linkiem http://www.nfz-lublin.pl/zintegrowany_informator_pacjenta_-_przydatne_informacje

 
Rejestracja Internetowa do lekarzy rodzinnych w Przychodni Rejenowej w Bychawie PDF Drukuj Email
Środa, 19 Czerwiec 2013 00:00

Rejestracja internetowa

SPZOZ w Bychawie informuje o uruchomieniu możliwości Internetowej Rejestracji Wizyt do lekarzy POZ (lekarzy rodzinnych) przyjmujących w Przychodni Rejonowej w Bychawie.
Funkcjonalność Internetowej Rejestracji umożliwia pacjentom:
- planowanie wizyty w przychodni
- odwoływanie wizyty
- przeglądanie zaplanowanych wizyty
- przeglądanie historię wizyt

Do zalogowania się do Internetowej Rejestracji Wizyt wymagany jest login i hasło nadawane przez upoważnionego pracownika SPZOZ-u.

 

Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL