Ogłoszenie o konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie zespołu wyjazdowego reanimacyjnego R (specjalistycznego) dla potrzeb Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Środa, 12 Sierpień 2015 15:28

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

ogłasza konkurs ofert

na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie zespołu wyjazdowego reanimacyjnego R (specjalistycznego) dla potrzeb Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie przez osoby wykonujące zawód lekarza

 
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do udziału w projekcie ZIP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Niedziela, 14 Lipiec 2013 14:11

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy województwa lubelskiego

Serdecznie zachęcam wszystkie osoby dorosłe z terenu województwa  lubelskiego do założenia indywidualnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Konto w ZIP to łatwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostęp do ważnych informacji o Państwa leczeniu.

Aby mieć wgląd w informacje o swoim leczeniu począwszy od 2008 roku wystarczy  zarejestrować się w systemie ZIP.

Można to zrobić poprzez stronę internetową zip.nfz.gov.pl lub można zgłosić się osobiście do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu rejestracji i otrzymania loginu i hasła.

Zapraszam Państwa do tut. Oddziału z dowodem osobistym lub paszportem. Pracownicy Oddziału udzielą Państwu wszystkich informacji związanych z obsługą ZIP.

Czekamy na Państwa w  Oddziale i Delegaturach:

  • 20-124 Lublin, ul.Szkolna 16, tel. 81 53 10 527
  • 20-137 Lublin, ul.Koryznowej 2d, tel. 81 53 10 683
  • 22-100 Chełm, ul.Ceramiczna 1, tel. 82 56 22 250
  • 21-500 Biała Podlaska, ul.Warszawska 12c, tel. 83 34 49 327; 83 34 49 314
  • 22-400 Zamość, ul.Partyzantów 3, tel. 84 67 76 414, 84 67 76 415

Szczegóły dostępne na stronie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod linkiem http://www.nfz-lublin.pl/zintegrowany_informator_pacjenta_-_przydatne_informacje

 
Rejestracja Internetowa do lekarzy rodzinnych w Przychodni Rejenowej w Bychawie PDF Drukuj Email
Środa, 19 Czerwiec 2013 00:00

Rejestracja internetowa

SPZOZ w Bychawie informuje o uruchomieniu możliwości Internetowej Rejestracji Wizyt do lekarzy POZ (lekarzy rodzinnych) przyjmujących w Przychodni Rejonowej w Bychawie.
Funkcjonalność Internetowej Rejestracji umożliwia pacjentom:
- planowanie wizyty w przychodni
- odwoływanie wizyty
- przeglądanie zaplanowanych wizyty
- przeglądanie historię wizyt

Do zalogowania się do Internetowej Rejestracji Wizyt wymagany jest login i hasło nadawane przez upoważnionego pracownika SPZOZ-u.

 

Więcej…
 
Informacja o zrealizowaniu projektu pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Grudzień   
Piątek, 10 Luty 2012 13:26
Ostatnio zmieniany w Wtorek, 27 Marzec 2012 07:57
 
Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o stanie zdrowia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Krawczyk   
Czwartek, 12 Maj 2011 19:15

Informacja dla pacjentów!

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697) w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

  1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej. Wzór oświadczenia poniżej:

Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z  2010 r. Nr 252, poz.1697).
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz. U. 2009 nr 52, poz. 417 z poźn. zm.).

Ostatnio zmieniany w Czwartek, 12 Maj 2011 19:43